บริษัท มาตงค์ จำกัด

MATONG CO.,LTD.

บริษัท บริษัท มาตงค์ จำกัด (ID: 0105546027265) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/3/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 12/318 หมู่ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546027265
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/3/2546 พ.ศ.
(21 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/3/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง