ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงขนมปังอนามัย

UAY SAE HUNG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000717
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10 ถนนจุฬาลงกรณ์ ซอยที่ 8 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี