ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนมปังอิ๊ตโมร์ตราสิงห์โตกรุงเทพฯ

THE EATMOR BISCUIT MFG. CO. BANGKOK.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103482000254
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2482 พ.ศ. (84 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/12/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1-3 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี