ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนมปังอิ๊ตโมร์ตราสิงห์โตกรุงเทพฯ

THE EATMOR BISCUIT MFG. CO. BANGKOK.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนมปังอิ๊ตโมร์ตราสิงห์โตกรุงเทพฯ (ID: 0103482000254) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/12/2482 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1-3 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี มีทุนจดทะเบียน 12,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103482000254
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/12/2482 พ.ศ.
(84 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
22/12/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
12,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง