บริษัท ไทยเจริญเบเกอรี่ จำกัด

THAI CHAROEN BAKERY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535113629
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 60/1 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี