ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้วงง้วน

KUANG NGUAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001708
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 970 ถนนทรงพล ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น