ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานเส้นหมี่ร่วมเจริญกิจพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000645
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
23/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 135,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2252 ถนนเจริญกรุง (ตรอกจันทร์) แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น