ห้างหุ้นส่วนสามัญ จึงเต็กโหมว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2495 พ.ศ. (71 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/5/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18 ตรอกวัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น