ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัพนะเซอร์วิส

CHUPANA SERVICE STATION REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัพนะเซอร์วิส (ID: 0102498001351) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/7/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: กิโลเมตรที่ 13 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว มีทุนจดทะเบียน 120,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498001351
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/7/2498 พ.ศ.
(68 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
120,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง