ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบางบ่อ

BANG BOR RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003197
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
13/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 70 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว