ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำฮั้วจั่น

NAM HUA CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002053
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/5/2497 พ.ศ. (70 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
22/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 713 ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว