ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขายไม้แสงอรุณ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496003128
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 165-167 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น