บริษัท เยส วู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

YES WOOD (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547128464
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
20/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 8 ซอยรามคำแหง 167 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น