บริษัท บางกอกราชา อุตสาหกรรมไม้ (ประเทศไทย) จำกัด

BANGKOK RACHA WOOD INDUSTRIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547128570
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2547 พ.ศ. (19 ปี 8 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 121/123 ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น