ห้างหุ้นส่วนสามัญ สิมะโรจน์กรุงเทพฯ

SIMAROJ BANGKOK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000539
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 33 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง