บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (ID: 0107560000061) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/3/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0107560000061
ประเภทธุรกิจ
บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/3/2560 พ.ศ.
(7 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
225,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง