บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (ID: 0107551000011) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/2/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 598,263,092 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0107551000011
ประเภทธุรกิจ
บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/2/2551 พ.ศ.
(16 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/2/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
598,263,092 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง