บริษัท โทแบค อินเตอร์เทรด จำกัด

TOBAC INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559125996
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2559 พ.ศ. (7 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
15/8/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 90/286 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป