ห้างหุ้นส่วนสามัญ อี้ฮง

JEE HONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001186
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/4/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 698 ถนนข้างวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี