ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ยง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001010
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/3/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 85/14 หมู่ที่ 7 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี