ห้างหุ้นส่วนสามัญ กันปัตรามจูนีลาล

GANPATRAM CHUNILAL

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000228
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 258 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า