ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไท้ฮง

TAI HONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102489000488
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2489 พ.ศ. (77 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/7/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 617 ถนนในตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ