ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้วนฮั่วเสง

BUAN HOA SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102466000058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2466 พ.ศ. (101 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
11/5/1923 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 ถนนปากคลองบ้านสมเด็จ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก