บริษัท ฉัตรชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด

HATCHAI CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518012003
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2518 พ.ศ. (48 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/11/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 525,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 54/2-4 หมู่ที่ 4 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก