ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณาโปรโมชั่น

TAKSINA PROMOTION LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณาโปรโมชั่น (ID: 0803526000231) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/7/2526 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1627/1-3 ถนนจำเริญวิถี ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช กิจการหลักคือ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 5,100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0803526000231
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/7/2526 พ.ศ.
(41 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
6/7/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง