ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักษ์ใหญ่ 2015

YAKYAI 2015 LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักษ์ใหญ่ 2015 (ID: 0303558004407) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 199 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0303558004407
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2558 พ.ศ.
(8 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง