บริษัท กรีน ฟีลด์ เมดิคอล จำกัด

GREEN FIELD MEDICAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566028542
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2566 พ.ศ. (1 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/2/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1023/61 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น