บริษัท เอชอาร์ซี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

H R C HOLDDING (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอชอาร์ซี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105544045037) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/5/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 91/1 อาคารไชโย ชั้น 8 ห้องเลขที่ 805 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544045037
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/5/2544 พ.ศ.
(23 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง