บริษัท ทิเนสด้า จำกัด

TINESDA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564014340
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2564 พ.ศ. (3 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/87 หมู่บ้าน ซิตี้พาร์ค ซอยหมู่บ้านเซนต์ชาร์ม ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า