บริษัท สวีทบายพู่กัน จำกัด

SWEET BY POOKAN CO., LTD.

บริษัท บริษัท สวีทบายพู่กัน จำกัด (ID: 0105564000021) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/1/2564 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99/299 หมู่ที่ 13 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กิจการหลักคือ การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105564000021
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/1/2564 พ.ศ.
(3 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง