ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สหมิตรไทย

UNION FRIENDSHIP LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512020584
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2512 พ.ศ. (54 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/12/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34 ซอยนภาศัพท์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้