บริษัท เจริญลาภฟาร์ม จำกัด

JARERNLARPFARM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561041214
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2561 พ.ศ. (6 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
5/3/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 79/57 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 42 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์