ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรประมง

MITR PRAMONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103519005173
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2519 พ.ศ. (48 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
24/3/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 627-629 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ