บริษัท พรีเมี่ยม ไซน์แอนด์พรินท์ จำกัด

PREMIUM SIGN&PRINT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พรีเมี่ยม ไซน์แอนด์พรินท์ จำกัด (ID: 0105559036772) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/3/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 300/99 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559036772
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/3/2559 พ.ศ.
(8 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/3/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง