ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามเพรสสติกเกอร์

SIAM PRESS STICKER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102557000263
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2557 พ.ศ. (9 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
30/10/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 513 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์