บริษัท เจ. เอ. เอส. โฮมเมด จำกัด

J.A.S. HOMEMADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558051468
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2558 พ.ศ. (9 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/3/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21 ซอยสุมขุมวิท 58 (สายมิตร) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี