บริษัท เอสจี โกลบอล คอมมอดิตี้ จำกัด

SG GLOBAL COMMODITY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556192439
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2556 พ.ศ. (10 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/12/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 18/8 อาคารฟิโก้เพลส ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว