บริษัท สิระ อินเตอร์เทรด จำกัด

SIRA INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555166159
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2555 พ.ศ. (11 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/11/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 624 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น