ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้วัฒนา

WATANA TIMBEN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517013373
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2517 พ.ศ. (50 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
23/5/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 298 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น