บริษัท สินเกียรติ์ ซี.อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

SINKIAT C.R TRADING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552107674
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2552 พ.ศ. (14 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/10/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 118/7 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)