บริษัท เวิลด์แดนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

WORLD DANCE (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เวิลด์แดนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105552038524) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/4/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 54/7-8 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกรองเท้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105552038524
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/4/2552 พ.ศ.
(15 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/4/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47712 ร้านขายปลีกรองเท้า

บริษัทที่คล้ายคลึง