ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญไทยพาณิชย์

KWAN THAI PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005822
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 207,209 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า