บริษัท แดงส์ ตักส์ศิลา จำกัด

DAENGS TAXILA CO.,LTD.

บริษัท บริษัท แดงส์ ตักส์ศิลา จำกัด (ID: 0105552017845) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/2/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1111/44 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105552017845
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/2/2552 พ.ศ.
(15 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง