บริษัท กรเกล้า จำกัด

KORN KLOW COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท กรเกล้า จำกัด (ID: 0105522020945) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 156 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แยก 1 แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105522020945
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2522 พ.ศ.
(44 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/11/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง