บริษัท อารยะ โกลบอล จำกัด

ARAYA GLOBAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551119008
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2551 พ.ศ. (15 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/10/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 297 หมู่ที่ 9 ซอยประชาอุทิศ 20 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์