บริษัท บิ๊ก แอปเปิ้ล คอนซัลติ้ง จำกัด

BIG APPLE CONSULTING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549074451
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2549 พ.ศ. (17 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/6/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 118/57 - 59 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์