บริษัท เดอะแวร์เฮาส์สตูดิโอ จำกัด

THE WAREHOUSE STUDIO COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535020027
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2535 พ.ศ. (32 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 63/3 หมู่ที่ 4 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์