บริษัท คราฟท์ พีสเซส จำกัด

CRAF PEASESES CO.,LTD.

บริษัท บริษัท คราฟท์ พีสเซส จำกัด (ID: 0105544008298) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/1/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 381 ตรอกข้าวสาร ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544008298
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/1/2544 พ.ศ.
(23 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
25/1/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง