บริษัท เอเซียน โมทิฟส์ ภูเก็ต จำกัด

ASIAN MOTIFS PHUKET COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอเซียน โมทิฟส์ ภูเก็ต จำกัด (ID: 0105549143754) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/12/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 160/311 อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105549143754
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/12/2549 พ.ศ.
(17 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/12/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง