บริษัท เฟนดิ (ประเทศไทย) จำกัด

FENDI (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543024532
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2543 พ.ศ. (24 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น เอ็ม ยูนิต เอ็ม-03 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า