บริษัท ไอดีลพลัส จำกัด

IDEAL PLUS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542061931
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
20/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 152 ซอยลาดพร้าว 64 (แยกเกตุนุติ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค